DOFINANSOWANIE

Mój Prąd od 1 lipca 2021

Dnia 17 marca 2021 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił, że planuje rozpoczęcie trzeciego naboru w programie "Mój Prąd" od dnia 1 lipca 2021 roku. Beneficjentami w programie mogą być osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na potrzeby własne oraz posiadające zawartą umowę kompleksową na wprowadzanie wytworzonej energii do sieci elektrycznej. Właściciele mikroinstalacji wykonanych po 31 stycznia 2020 roku o mocy z przedziału 2-10 kW będą mogli ubiegać się o dofinansowanie w trzecim naborze programu "Mój Prąd". Więcej szczegółów odnośnie planowanego naboru NFOŚIGW ma ogłosić wkrótce.

Link do informacji na stronie NFOŚIGW: http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1736,moj-prad-3-0-na-nowych-zasadach.html

Jeżeli chcesz uzyskać dofinansowania w trzecim naborze, nie czekaj i już dziś wykonaj własną mikroinstalację. W Polsce po zakończeniu drugiego naboru nadal powstają dziesiątki tysięcy instalacji fotowoltaicznych, których właściciele natychmiast po 1 lipca zgłoszą się po dofinansowanie. Budżet programu będzie ograniczony i jeżeli poczekasz może nie wystarczyć dla Ciebie środków.

Dodatkowo możesz skorzystać z Ulgi Termomodernizacyjnej i koszt brutto instalacji pomniejszony o kwotę dofinansowania z programu "Mój Prąd" odliczyć od dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym. 
Jesteś zainteresowany instalacją fotowoltaiczną?
Sprawdź, na jakie oszczędności możesz liczyć. Umów się na darmowy audyt z naszym specjalistą!