BAZA WIEDZY

Czym jest fotowoltaika?
pokaż
ukryj

Fotowoltaika to dziedzina nauki i techniki zajmująca się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną, czyli inaczej wytwarzanie prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego. 

Czym jest mikroinstalacja fotowoltaiczna?
pokaż
ukryj
Według ustawy o odnawialnych źródłach energii mikroinstalacja fotowoltaiczna jest to instalacja fotowoltaiczna o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV.
Czy zakład energetyczny zgodzi się na podłączenie mojej instalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej?
pokaż
ukryj
Zgodnie z wytycznymi Urzędu Regulacji Energetyki, zakład energetyczny ma obowiązek przyłączenia mikroinstalacji do sieci energetycznej. Zakład energetyczny może odmówić przyłączenia mikroinstalacji jedynie w przypadku kiedy moc mikroinstalacji przekracza moc przyłączeniową odbiorcy. W takim przypadku należy zwiększyć przydział mocy odbiorcy a następnie dokonać zgłoszenia mikroinstalacji.
''Solary, panele, kolektory" czym są i czym się różnią?
pokaż
ukryj
W mowie potocznej funkcjonuje wiele określeń błędnie stosowanych jako synonimy. Słowa te często wprowadzają w błąd klienta, który błędnie szuka innego rozwiązania niż oczekuje. Słowa "solary", "panele" same w sobie nic nie oznaczają. Prawidłowa nomenklatura to "kolektory słoneczne", "panele fotowoltaiczne".

Kolektory słoneczne - urządzenia do konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło. Energia słoneczna docierająca do kolektora słonecznego podgrzewa czynnik (glikol, wodę), który następnie trafia do wymiennika ciepła i ogrzewa w nim wodę. Produktem końcowym dla użytkownika jest ciepła woda użytkowa.

Panele fotowoltaiczne - urządzenia, w których następuje przemiana energii promieniowania słonecznego na prąd elektryczny w wyniku zjawiska fotowoltaicznego. Następnie energia elektryczna przekazywana jest do falownika lub regulatora ładowania, który wysyła ją do sieci energetycznej lub akumulatorów. Produktem końcowym dla użytkownika jest prąd elektryczny.
Jaki podatek Vat zapłacę za instalację fotowoltaiczną wraz z montażem?
pokaż
ukryj
Zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku zakupu instalacji fotowoltaicznej wraz z usługą montażu na potrzeby funkcjonowania gospodarstwa domowego stawka VAT wynosi 8%. Przepisy te obowiązują dla obiektów wolnostojących o powierzchni użytkowej do 300m2 oraz dla lokali i mieszkań o powierzchni do 150m2. Instalacja fotowoltaiczna może zostać zainstalowana w dowolnym miejscu:  na dachu domu, na dachu budynku gospodarczego lub na gruncie. Podstawą do naliczenia podatku VAT jest miejsce zarejestrowania punktu poboru energii (licznik) do którego zostanie dołączona instalacja fotowoltaiczna.  W przypadku zabudowy o powierzchni przekraczającej 300m2 oraz lokali i mieszkań o powierzchni przekraczającej 150m2 klient zapłaci stawkę VAT proporcjonalnie 8% i 23%. 

W przypadku montażu instalacji fotowoltaicznej przez przedsiębiorców na potrzeby prowadzonej działalności oraz rolników stawka podatku VAT w każdym przypadku wynosi 23%.  
 
Przykład 1: 
Klient zakupił instalacje fotowoltaiczną wraz z usługą montażu. Instalacja została zamontowana na dachu budynku gospodarczego stojącego obok domu jednorodzinnego a podłączona do licznika w domu jednorodzinnym. Powierzchnia domu jednorodzinnego nie przekracza 300m2. Jaką stawkę podatku Vat zapłaci klient? 

Klient zapłaci podatek Vat w wysokości 8%.

Przykład 2:
Klient zakupił instalacje fotowoltaiczną wraz z usługa montażu. Instalacja została zamontowana na dachu domu jednorodzinnego o powierzchni 400m2. Jaką stawkę podatku Vat zapłaci klient? 

Klient zapłaci stawkę VAT proporcjonalnie 8% i 23%.  Trzy czwarte kwoty netto zostanie opodatkowane podatkiem VAT w wysokości 8%, jedna czwarta kwoty netto zostanie opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%. 

Prosument, czyli kto?
pokaż
ukryj

W świetle nowelizacji ustawy o OZE, która weszła w życie 29 lipca 2019 roku, prosument to osoba, która wytwarza energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby za pomocą mikroinstalacji, która jednocześnie może ją magazynować i przekazywać nadwyżkę do sieci energetycznej.

Definicją „prosumenta energii odnawialnej” objęto także przedsiębiorców, dla których wytwarzanie energii nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej. W ramach pakietu prosumenckiego przyjęto też, że małe i średnie firmy, spółdzielnie energetyczne gmin wiejskich i wiejsko-miejskich będą mogły wytwarzać energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii na zasadach prosumenckich, przy okazji mogąc korzystać z systemu opustów.

Prosumentem mogą być: 
  • osoby fizyczne 
  • małe i średnie firmy
  • gospodarstwa rolne, rybackie, sadownicze oraz hodowcy 
  • przedsiębiorcy 
  • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe 
  • spółdzielnie energetyczne gmin wiejskich i wiejsko-miejskich 
  • kościoły, związki wyznaniowe 
  • jednostki samorządu terytorialnego 

Czy przyłączenie mikroinstalacji i wymiana licznika są płatne?
pokaż
ukryj
Przyłączenie mikroinstalacji i wymiana licznika jest bezpłatna. Zakład energetyczny nie pobiera żadnej opłaty.
Czy w przypadku przerwy w dostawie prądu instalacja fotowoltaiczna działa?
pokaż
ukryj
W przypadku przerwy w dostawie prądu inwerter fotowoltaiczny natychmiast przerywa pracę instalacji. Dzieje się tak ze względów bezpieczeństwa. W przypadku gdyby inwerter nie przerwał pracy osoby wykonujące prace serwisowe linii energetycznej w pobliżu miejsca montażu instalacji mogłyby zostać porażone prądem elektrycznym.
Jesteś zainteresowany instalacją fotowoltaiczną?
Sprawdź, na jakie oszczędności możesz liczyć. Umów się na darmowy audyt z naszym specjalistą!